Kada: 9. 06. 2018.

Gdje: Trnje, na fontanama - Zagreb