Laži, laži dušo
Laži, laži svima
Samo nemoj meni
Tri bolesti imam

Prva bolest dušo
Moje teške rane
Vino i gitare
I tambure stare

Druga bolest rano
Ubija me stalno
Što ne spavam noću
Sve i kada hoću

Treća bolest tugo
Ubija me dugo
To što volim tebe
Više nego sebe