Koga nema nema štete,
bez njega se uvijek može
lumpujemo , ludujemo
mokri smo do gole kože
i dok čekaš onog pravog
ljubit će te krivi
ništa zato neka priča
onaj ko preživi.

Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
nisi ove usne
vrele i ukusne
čuvala ti za badava
Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
noćas nisi svoja
ali možda moja
ti bi mogla biti ili ću se opiti.

Koga nema nema štete,
bez njega se uvijek može
lumpujemo , ludujemo
mokri smo do gole kože
i dok čekaš onog pravog
ljubit će te krivi
ništa zato neka priča
onaj ko preživi.

Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
nisi ove usne
vrele i ukusne
čuvala ti za badava.

Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
noćas nisi svoja
ali možda moja
ti bi mogla biti ili ću se opiti.

Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
nisi ove usne
vrele i ukusne
čuvala ti za badava.

Noćas mi se slavi
gdje si kasno pališ
i bez tebe mala kreće zabava
noćas nisi svoja
ali možda moja
ti bi mogla biti ili ću se opiti.