Kada: 09.06.2018.

Gdje: Trnje, na fontanama – Zagreb