Samo da si moja mala garava
Dao bih ti tristo dukata
Da si tu kraj mene
Da mi srce ne vene

Da te ljubim mladu tako vatrenu
Da se budiš na mom ramenu
Da si tu kraj mene
Da mi srce ne vene

Da si kraj mene
Dao bih ti sve
Da me poljubiš
Da se zaljubiš

Srce moje igra od pogleda tvog
Meni te je mladu poslo Bog
Da si tu kraj mene
Da mi srce ne vene

Da te ljubim mladu tako vatrenu
Da se budiš na mom ramenu
Da si tu kraj mene
Da mi srce ne vene